Değerler

 

Fark yaratmak

Kalitede, hizmette, tedarikçilerimiz ve müşteri ilişkilerimizde, hissedarlara sunulan yatırım seçeneklerinde en iyi olmak ve sektörde sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere sektörü yönlendirmek ve piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

 

Sürekli iyileştirmek

Sürekli Mükemmeliyet Sistemi ile cari seviyeden operatif seviyeye kadar tüm süreçlerimizi sürekli izlemek, iyileştirmek, izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek suretiyle tüm iş süreçlerimiz ile ürün ve hizmetlerimizde sürekli mükemmeliyet sağlamak vazgeçilmez değerlerimizdendir.

 

Proaktiflik 

Temel yatırım ve yönetim projeleri de dahil olmak üzere sektör içerisinde daima öncü ve yenilikçi olma heyecanı ile teknolojiler geliştirerek sektörde ilklere imza atmak temel değerlerimizdendir.

 

Başarı odaklılık

Tüm ilişkilerimizde adil, “kazan-kazandır” ilkesi ile iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına sürekli uymak temel ilkemizdir. Başarının bir ön şartı olarak farklılıklara saygı duyar, kucaklarız ve iletişimde açık olmayı destekleriz.  Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak ve saygı göstermek düsturumuzdur.

 

Takım ruhu (işbirliği)

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü kurumumuza çekmek ve birlikte çalışmak, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; etkinliklerini artırmak, gelişmelerine olanak tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, topluluğumuzun kuşaklar boyu başarısını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.
İnsanı değil sistemi yönetmek, insana değil sisteme hükmetmek suretiyle takım arkadaşlarımızın sistemle işbirliği yapmalarını sağlamak ilkemizdir. 

 

İnsana ve çevreye duyarlılık

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel değerimizdir. Toplumumuz ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

 

Müşteri odaklılık

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.
Temapol A.Ş., çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlamayı ve evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak büyümeyi amaçlar. Toplum, müşterilerimiz, ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve hizmet aldığımız firmalar dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmaya kararlıyız.