İk Politikası

• Değerlerimizi paylaşan doğru işgücünü kuruma kazandırmak,

• Kurum içi eğitimlerle bilgi seviyesi ve deneyimi ile uzmanlaşmış çalışanlara sahip olmak,

• Çalışanlara işin büyüklüğü, işe katkısı, bilgi beceri ve yetkinlikleri ile performanslarını dikkate alan, kuruma aidiyeti sağlayan, günün koşullarına uyumlu, adil ve tutarlı bir ücretlendirme sistemi uygulamak,

• Sürekli ve yüksek performans kültürünün kurumda yerleşmesini sağlamak,

• Sürekli mükemmeliyet faaliyetlerinde “işbirliği” kültürünün kurumda yerleşmesini sağlamak,

• Kurumun sektördeki konumunu güçlendirmek amacıyla değişime ve gereksinimlere hızla adapte olabilecek bir organizasyonel yapıyı sürekli geliştirmek.