İŞE ALMA SÜREÇLERİ

• Kurum web sayfası üzerinden mail ile ya da kuruma başvurup CV doldurmak suretiyle iş başvurusu yapılır, 
• Başvurular ilgili pozisyonun Birim Yöneticisi tarafından değerlendirilir,
• Birinci aşama görüşme ilgili pozisyonun Birim Yöneticisi ile yapılır,
• Birinci aşama görüşmenin olumlu olması halinde ikinci aşama görüşme organizasyon yapısındaki bir üst kademe yönetici ile yapılır,
• Genel Müdür/Direktör iki ast seviyesi (dahil) pozisyonlar için üçüncü aşama görüşme Genel Müdür/Direktör  katılımı ile  yapılır,
• İkinci/Üçüncü aşama iş görüşmelerinin olumlu olması halinde pozisyon için uygun bulunan adaylara ücret ve yan haklar hakkında bilgilendirme yapılarak iş teklifi yapılır.
• Adayın da mutabakatı ile işe giriş işlemleri gerçekleştirilerek oryantasyon süreci başlatılır.