KURUMSAL

 

Sürekli Mükemmeliyet Stratejisi
Sürekli Mükemmeliyet Stratejisi Temapol A.Ş.’nin tüm yönetim ve organizasyon birimlerinin sahibi ve sorumlusu olduğu süreçlerin sistematik olarak sürekli iyileştirilmesi stratejisidir. 
Temapol A.Ş. vizyonu ve misyonu doğrultusunda Stratejik Planda belirtilen hedeflere varılması maksadıyla bir İş Süreçleri Yönetim Sistemi olan Temapol A.Ş. Sürekli Mükemmeliyet Sistemi (Temapol SMS) kurulmuştur. 
Geleneksel işletmelerden farklı olarak süreç iyileştirmeler tamamlansa bile sonuçlarını izlemeye ve değerlendirmeye devam ederek “süreklilik” kavramını “mükemmeliyet” kavramı ile birleştirdiğimiz Sürekli Mükemmeliyet Stratejisi Temapol kültürünün temelidir.

 

Sektörel Önderlik Stratejisi
Temapol A.Ş.’nin Sektörel Önderlik Stratejisi; teknoloji ve üretim girdilerinde meydana gelen yenilikler ile müşteri sektörlerinde oluşan trendleri sürekli takip ederek değişiklikleri çevik bir anlayışla uygulamaya ve yurtiçi sektörde konumunu her an farklılaştırmaya hazır olma stratejisidir.

 

Sadık Müşteri Stratejisi
Temapol A.Ş. Sadık Müşteri Stratejisi; tüm çalışanlarıyla birlikte, faaliyet gösterdiği şehir ve ülkelerde tüm paydaşları için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık ilkeleriyle müşterilerimizin beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek, ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak stratejisidir.
Temapol A.Ş. bu strateji doğrultusunda tüm müşterilerini ayrı ayrı stratejik iş ortağı olarak değerlendirmektedir. Müşteri ihtiyaçlarının tam zamanında belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda müşteriye özel çözümler üretilmesi, üretilen çözümlerin optimum kalite-fiyat bileşeniyle en uygun zamanda müşteriye sunulması ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, müşteri bilgilerinin ticari sır olarak saklanması Temapol kültürünün vazgeçilmez temellerinden birisidir.